Rubriky
malby štuky

Budova České školní Inspekce

Vila Franze Petschky v Ústí nad Labem

Na základě kontraktu s Českou školní inspekcí, provádíme realizaci obnova výmalby a štukové výzdoby v objektu Petschkovy vily. Vila je zapsána v Ústředním seznamu, jako kulturní památka.

GRANCOLOR, s.r.o. / Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / kancelář po oškrábání

GRANCOLOR, s.r.o. / kancelář finální malba