Rubriky
malby Vysoká Lípa "Novostavba agroobjektů"

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Vila Franze Petschky v Ústí nad Labem

Na základě kontraktu s Českou školní inspekcí, provádíme realizaci obnova výmalby a štukové výzdoby v objektu Petschkovi vili. Vila je zapsaná v Ústředním seznamu, jako kulturní památka.

Grancolor, s.r.o. / Petzchkova vila

Rubriky
malby výmalba

Systémové malby na sádrové omítky

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby stavební firmou POHL cz, a.s, realizujeme v Děčíně systémovou výmalbu na sádrové omítky v administrativní budově společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.