Rubriky
malby výmalba

Malby Strupčice

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby POHL CZ, a.s. realizujeme malby a nátěry objektu bývalých Jatek v obci Strupčice na Chomutovsku.

Rubriky
nátěry

MŠ Tylova Děčín

Oprava eurooken

Na základě objednávky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace, jsme na tomto objektu školy prováděli renovaci nátěrů eurooken.

Rubriky
malby štuky

Budova České školní Inspekce

Vila Franze Petschky v Ústí nad Labem

Na základě kontraktu s Českou školní inspekcí, jsme realizovali obnovu výmalby a štukové výzdoby v objektu Petschkovy vily.

Dále jsme zde realizovali repase a obnovu nátěrů 18 kusů okenních křídel a rámů.

Vila je zapsána v Ústředním seznamu, jako kulturní památka, tudíž jsme museli respektovat „nevratnou hodnotu“ jak vnitřní štukové výzdoby, tak konstrukcí oken.

Památkové hodnoty paláce spočívají v dochování neobvykle rozsáhlé řady autentických konstrukcí, detailů a prvků s vysokou vypovídací schopností o stavebně historické genezi dotčeného městského objektu. Mezi památkově hodnotné konstrukce jednoznačně a neoddělitelně náleží veškeré kamenné a dřevěné konstrukce (např. konstrukce krovu,
fasády, schody, terasy aj. i zděné konstrukce se zachovanými souvrstvími. Všechny dochované historické konstrukce a detaily tvoří základ historické i konstrukční hodnoty domu, kterou dále představuje tradiční materiálová skladba, způsob řemeslného opracování i vysoký stupeň dochování jednotlivých historických konstrukcí, detailů a prvků stavební
výbavy (okna, dveře, obklady stěn atd.), včetně jejich povrchových úprav a barevnosti.
Všechny tyto aspekty zvyšují estetickou hodnotu objektu i tvoří jeden ze základních pilířů památkových hodnot stavby, které lze spatřovat zejména v hodnotách hmotného pramene s vysokou výpovědní hodnotou o dobovém stavitelství, konstrukčních řešeních, metodách zpracování stavebního materiálu, ale i ve výpovědní hodnotě o samotném historickém vývoji stavby.
Pravidelná údržba oken je základním předpokladem pro prodloužení jejich funkčnosti a životnosti.

GRANCOLOR, s.r.o. / Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / výmalba schodiště

GRANCOLOR, s.r.o. - Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / renovace nátěrů oken

Rubriky
malby výmalba

Systémové malby na sádrové omítky

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby stavební firmou POHL cz, a.s, jsme realizovali v Děčíně systémovou výmalbu na sádrové omítky v administrativní budově společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Rubriky
nátěry výmalba

Malby a nátěry pro Auto Kříž DC s.r.o.

Na základě objednávky, jsme bratrům Křížovým v nově zrekonstruované budově stávajícího výměníku realizovali malby a nátěry.

Rubriky
fasády nátěry výmalba

Malířské, štukatérské a lakýrnické práce na halách v Mělnickém areálu firmy BECK GROUP, a.s.

Majitel firmy Jens Beckhauser, nás opět oslovil ohledně oprav omítek a sdk, včetně renovací nátěrů a maleb na halách v Mělnickém areálu firmy BECK GROUP, a.s.

Začalo se rychle první halou, kam se dočasně přestěhovala Mělnická pobočka Mountfield

Interiér a exteriér haly, respektive povrchová úprava, byla značně poškozena od předchozí firmy, jakožto nájemce.

Povrchy stěn omítek a sádrokartonu, se museli napřed umýt horkou vodou, ocelová konstrukce, trapézový plech, vchodové dveře a vrata se musela řádně odmastit.

Následně se provedli ve větším rozsahu opravy povrchů omítek, sádrokartonu a již v menším množství trapézových plechů, ocelových dveří a vrat.

Poté mohli být provedeny veškeré nátěry trapézových plechů, ocelových konstrukcí, dveří, vrat a malby štukových a sádrokartonových povrchů stěn a stropů.

Rubriky
tapety výmalba

ZŠ Česká Kamenice – montáž tapety

Na základě objednávky pana ředitele školy, jsme realizovali montáž digitální vinylové tapety s krásnými motivy Leonarda Da Vinciho

Rubriky
výmalba

Malby a nátěry ZŠ Želenice v Děčíně

Na základě objednávky od PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., jsme v objektu budovy školy realizovali opravy omítek, výmalby a nátěry soklů.

Rubriky
nátěry výmalba

SHOWROOM CAMP DAVID

Na základě kontraktu s generálním importérem pro Česko, Slovensko a Polsko, realizujeme v Mělnickém areálu firmy Beck nový showroom prémiové Německé značky Camp David a Soccx.

Malby omyvatelné, nástřiky radiátorů, nátěry dvousložkové betonové podlahy .

Betonová podlaha před nátěrem Betonová podlaha po nátěru

Rubriky
tapety

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Na základě objednávky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jsme realizovali montáž digitální vliesové tapety mapu Ústeckého kraje, kterou jsme na základě požadavku Krajského ředitelství nechali vyrobit u našeho obchodního partnera českou společností Vavex 1990 s.r.o., která vyrábí tapety, včetně digitálních vliesových fototapet na míru dle motivu zákazníka.