ZŠ Štěpánská

Na základě kontraktu s Generálním dodavatelem stavby firmou POHL cz, a.s., jsme na této stavbě realizovali systémové malby od značky Jupol.

Polyuretanové nátěry průmyslového plynovodu DN200 Trmice.

Polyuretanové nátěry v teplárně Trmice

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby firmou MiTom.svar pod názvem akce – realizace, dodávka a montáž vnějšího průmyslového plynovodu DN200 Trmice, realizujeme polyuretanové nátěry vnějšího průmyslového plynovodu DN200 v teplárně Ústí nad Labem – Trmicích.

Nátěry Grancolor, s.r.o.

Nátěry Grancolor, s.r.o.

Nátěry Grancolor, s.r.o.

Malby a nátěry Strupčice

malíři, malby a malování

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby POHL CZ, a.s. jsme realizovali malby a nátěry objektu bývalých Jatek v obci Strupčice na Chomutovsku.

MŠ Tylova Děčín

nátěry oken

Oprava eurooken

Na základě objednávky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace, jsme na tomto objektu školy prováděli renovaci nátěrů eurooken.

Budova České školní Inspekce

nátěry oken, malby

Vila Franze Petschky v Ústí nad Labem

Na základě kontraktu s Českou školní inspekcí, jsme realizovali obnovu výmalby a štukové výzdoby v objektu Petschkovy vily.

Dále jsme zde realizovali repase a obnovu nátěrů 18 kusů okenních křídel a rámů.

Vila je zapsána v Ústředním seznamu, jako kulturní památka, tudíž jsme museli respektovat „nevratnou hodnotu“ jak vnitřní štukové výzdoby, tak konstrukcí oken.

Památkové hodnoty paláce spočívají v dochování neobvykle rozsáhlé řady autentických konstrukcí, detailů a prvků s vysokou vypovídací schopností o stavebně historické genezi dotčeného městského objektu. Mezi památkově hodnotné konstrukce jednoznačně a neoddělitelně náleží veškeré kamenné a dřevěné konstrukce (např. konstrukce krovu,
fasády, schody, terasy aj. i zděné konstrukce se zachovanými souvrstvími. Všechny dochované historické konstrukce a detaily tvoří základ historické i konstrukční hodnoty domu, kterou dále představuje tradiční materiálová skladba, způsob řemeslného opracování i vysoký stupeň dochování jednotlivých historických konstrukcí, detailů a prvků stavební
výbavy (okna, dveře, obklady stěn atd.), včetně jejich povrchových úprav a barevnosti.
Všechny tyto aspekty zvyšují estetickou hodnotu objektu i tvoří jeden ze základních pilířů památkových hodnot stavby, které lze spatřovat zejména v hodnotách hmotného pramene s vysokou výpovědní hodnotou o dobovém stavitelství, konstrukčních řešeních, metodách zpracování stavebního materiálu, ale i ve výpovědní hodnotě o samotném historickém vývoji stavby.
Pravidelná údržba oken je základním předpokladem pro prodloužení jejich funkčnosti a životnosti.

GRANCOLOR, s.r.o. / Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / výmalba schodiště

GRANCOLOR, s.r.o. - Petzchkova vila

GRANCOLOR, s.r.o. / renovace nátěrů oken

Systémové malby na sádrové omítky

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavby stavební firmou POHL cz, a.s, jsme realizovali v Děčíně systémovou výmalbu na sádrové omítky v administrativní budově společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Malířské, štukatérské a lakýrnické práce na halách v Mělnickém areálu firmy BECK GROUP, a.s.

Majitel firmy Jens Beckhauser, nás opět oslovil ohledně oprav omítek a sdk, včetně renovací nátěrů a maleb na halách v Mělnickém areálu firmy BECK GROUP, a.s.

Začalo se rychle první halou, kam se dočasně přestěhovala Mělnická pobočka Mountfield

Interiér a exteriér haly, respektive povrchová úprava, byla značně poškozena od předchozí firmy, jakožto nájemce.

Povrchy stěn omítek a sádrokartonu, se museli napřed umýt horkou vodou, ocelová konstrukce, trapézový plech, vchodové dveře a vrata se musela řádně odmastit.

Následně se provedli ve větším rozsahu opravy povrchů omítek, sádrokartonu a již v menším množství trapézových plechů, ocelových dveří a vrat.

Poté mohli být provedeny veškeré nátěry trapézových plechů, ocelových konstrukcí, dveří, vrat a malby štukových a sádrokartonových povrchů stěn a stropů.