ZŠ Jílové_oprava šaten_malby

Na základě kontraktu s generálním dodavatelem stavebních úprav firmou Cheops DC s.r.o., která zde prováděla částečnou rekonstrukci šaten, jsme realizovali opravy stávajících omítek a následně novou výmalbu šaten.