Malování Děčínské manufaktury čokolády Jordan

Malování Děčín
Demontáž polic, obložení, vypínačů, zásuvek, sestěhování nábytku.Zakrytí před malbou
Připraveno, zakryto, olepeno a jde se na přípravu a malování 🙂
Trhliny ve zdivu, jsou bohužel způsobeny tím, že zdivo porfix nebylo opatřeno perlinkou do lepidla.
Adhezní můstek_příprava pod lepidlo a perlinkuLepidlo v perlince z poloviny
Vytlačování lepidla do perlinky

Vložená perlinka do lepidla_detail.
Hotová stěna, perlinka v lepidle
Druhá vrstva lepidla na perlince, připraveno na štuk.
Vyspravení prasklin na stropech a stěnách bandáží a šlehaným tmelem, včetně vyspravení spojů akrylovým tmelem.